Korona oppdatering 14.januar 2022 i Hana Menighet


Da kan vi glede oss over de nye reviderte regler for smittehåndtering hvor vi kan åpne for opptil 200 personer på arrangementer. Se flere detaljer.

 

 

Ny smittevernveileder for Den norske kirke

Regjeringen annonserte 13.januar endrede smitteverntiltak. Disse gjelder fra 14.januar og veileder for smitteverntiltak, har Kirkerådet, Bispemøtet, KA og Norges kirkevergelag er nå oppdatert.

 

Smitteveileder fra den norske kirke

 

For Hana betyr det:

Vi kan igjen ha 200 personer på gudstjenestene der vi har faste tilviste plasser

Påmelding blir ikke nødvendig.

Det er påbudt for deltakerne å bruke munnbind på gudstjenestene når man ikke kan holde en meters avstand i alle retninger. 

 

Flere spørsmål om lokale forhold i Hana Menighet kan rettes til Toril Skomedal på mobil 911 611 68

KONTAKTSIDE FOR PERSONALET I HANA

Tilbake