Tjeneste i Hana


Kunne du tenke deg å bidra med en tjeneste, så les gjerne litt om hva den enkelte rolle innebærer.

Kirketjener

Som kirketjener er du prestens høyre hånd på forhånd og i løpet av gudstjenesten. Du legger til rette for at presten skal få konsentrere seg om sin oppgave, slik at du som kirketjener tar det av mye av det praktiske. Selvfølgelig i samarbeid med andre tjenester, men det er nok den mest ansvarsfulle tjenesten i gudstjenesten.

Kirkevert

Som kirkevert står du i døren og ønsker velkommen og deler ut eventuelle program. I løpet av gudstjenesten har du et ekstra blikk for at alle har det greit og finner seg til rette, samt å følge med på barna som de finner det de trenger på lekebordet eller tegnesaker.

Dåpsvert

Som dåpsvert har du et spesielt ansvar for å følge opp dåpsfamiliene når de kommer til kirken. De skal få den informasjon de trenger for å oppleve dåpsgudstjenesten som en fin opplevelse. Det ligger også i oppgaven å tenne dåpslys for hvert barn som døpes under selve dåpshandlingen.

Nattverdutdeler

Nattverdutdelerne deltar i hele nattverdsseremonien. Som regel er det 3 utdelere i tillegg til presten, slik at en betjener alterringen med vanlig nattverd, mens 2 personer står nede ved døpefonten og deler ut ved intinksjon.

Forbeder

Under nattverden har vi i Hana Kirke tilbud om forbønn i bønnerommet ute i gangen. Det betjenes av 2 personer fra menigheten som tilbyr forbønn for hvem som helst. 

Teknikere

Hver gudstjeneste i Hana betjenes av 2 teknikere. Den ene er da hovedansvarlig for lyden, mens den andre har fokus på Powerpoint fremvisningen. Det er ogås greit å være 2 personer om noe uforutsett skulle skje og en trenger å bytte lydenheter i løpet av et arrangement.

Ledsagere

Vi har en avtale med Rovikheimen som ligger over gata for kirken med at vi kan hente og bringe folk til gudsjeneste i Hana. Her har vi noen medhjelpere som går over dit før gudstjenesten og tar med seg dem som vil være med i kirken.

Telling

Vi har som regel også behov for folk til å telle offer på gudstjenestene.

Felles for alle disse tjenestene er at det er utelukkende frivillige medarbeidere som utfører disse. Det er utarbeidet instrukser for hver tjeneste slik at en er trygg på hva en skal gjøre. I tillegg er det vanlig at en deltar på en tjeneste sammen med noen andre slik at en ser hvordan det utføres.

Om du er interessert i å bidra med en tjeneste i Hana Kirke, så ta kontakt på telefon 40 82 08 51 for å høre mer om hva det innebærer.

Velkommen til tjeneste i Hana Kirke!

Tilbake
Del