Hana kirke forskjønnes


Som forbipasserende til kirken sikkert har merket, er store deler av kirken omgitt av stillaser. 

Grunnen er at hele kirken skal behandles og males på nytt.  Det gjøres nå et grundig arbeid hvor gammel maling slipes av, så legges det på en duk før en deig i hvitt legges på.  En del av kirken ble fornyet i fjor men nå skal hele kirken tas og vi gleder oss til den står ferdig.

Tilbake
Del