Resultatet fra valg til nytt menighetsråd 2023


Takk for deltakelse i valget.

Kirkevalget 2023

Det nye menighetsrådet består av følgende:

Faste medlemmer

Navn

Liste

Solbjørg Bjerga

Nominasjonskomiteens liste

Gunnar Haarr

Nominasjonskomiteens liste

Tove Klepsvik

Nominasjonskomiteens liste

James Gabriel Lado

Nominasjonskomiteens liste

Bernt Bergtun

Nominasjonskomiteens liste

Anita Løland Henriksen

Nominasjonskomiteens liste

Varamedlemmer

Navn

Liste

Bjørg Anette Aronsen

Nominasjonskomiteens liste

Torbjørg Hoslemo Hagestad

Nominasjonskomiteens liste

Liv Snefrid Os

Nominasjonskomiteens liste

Kåre Olav Kristensen

Nominasjonskomiteens liste

 

 

 

Tilbake
Del