Prosjektkor 1.juledag


Velkommen til å synge i Hana kirke 1. juledag

Herved inviterer vi til prosjektkor som skal synge på gudstjenesten 1. juledag kl12:00.

Dette er 3. gang vi prøver oss, men vi har de 2 forrige år blitt stoppet av Koronaen. Men alle gode ting er tre…

Marta Rovik Halvorsen vil dirigere oss.

Øvelser følgende datoer:

Tirsdag 15.nov kl19-21

Tirsdag 22.november kl19-21

Tirsdag 6.desember kl19-21

Tirsdag 13.desember kl19-21

Tirsdag 20.desember kl19-21

 

Påmelding med navn og stemme (bass, tenor, alt, sopran eller usikker) til Toril Skomedal TS426@kirken.no  innen 8.november.

 

Bare spre dette til andre sangglade også, så får vi et flott kor 1.juledag.

Tilbake
Del