Sorggrupper


Støttegrupper for mennesker i sorg.

To hender som holder i hverandre

Dette er grupper hvor den enkelte kan  dele tanker og følelser omkring egen sorg  - og samtidig lytte til andres erfaringer. Det gis tilbud om støttegrupper både for mennesker som har mistet noen ved dødsfall og for mennesker som har opplevd  samlivsbrudd.

Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen  forventes det at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

Gruppene organiseres av diakonene i  Stavanger bispedømme.

  • Gruppene har to ledere som har kunnskap om og erfaring med sorg.

  • Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet

  • En gruppe består av 6-8 personer og møtes 8-10 ganger

  • Gruppene settes sammen av deltagere som er i noenlunde samme livssituasjon

  • Nye grupper startes opp når det har meldt seg 6-8 deltagere

​Allehelgensdag

Hver høst, på Allehelgensdag (første søndag i november) – inviteres det til minnesamling ulike steder i Sandnes. I Hana Menighet tar vi samlingen inn i den ordinære gudstjenesten, der navnene til de som har gått bort det siste året blir lest. Invitasjon til samlingen blir som regel sendt til den som står som fester av gravsted.

Temakvelder om sorg

Temakvelder med fokus på tap og sorg arrangeres hver høst. Slike kvelder er åpne for alle og kunngjøres i aviser, gjennom menighetsblad og brev. Temakveldene holdes i samarbeid med menighetene i Sandnes og Sola.​

For mer informasjon om sorggrupper, allehelgensdag eller temakvelder om sorg ta kontakt med kontoret vårt. Vi formidler kontakt til dem som er ansvarlig.

E-post: Hana Kirke

Tlf. 48270993

Tilbake
Del