Om kirkebygget - Hana kirke


Hana kirke ligger i Hana sokn i Sandnes prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1997. Kirken har åttekantplan og 415 sitteplasser. Arkitekt: Kolbjørn Jensen, Signatur Arkitekter.

Kirken

Hana kirke er en arbeidskirke i mur med frittstående klokketårn. Kirken er oppført i 1997 og er tegnet av arkitekt Kolbjørn Jensen. Den kunstneriske utsmykkingen i kirkerommet er ved Per Odd Aarrestad. Da kirken sto ferdig, ble Hana sokn skilt ut fra Høyland som eget prestegjeld.

Kunsten og arkitekturen 

Hana kirke er tenkt som en integrert helhet hvor vandringsmotivet er sentralt - derav mottoet "Underveis med Kristus"

Døpefonten er plassert i skipets midtgang og peker mot koret. Alteret har båtform. Glassmaleriet som strekker seg i hele høyden av korets fondvegg skal blant annet gi assosiasjoner til skystøtten som viste vei for Israelfolket under ørkenvandringen og ildstøtten som lyste for dem om natten, slik det blir fortalt i Andre Mosebok.

Vandringen

Mennesket er på vandring

  • i tid og rom
  • fra fødsel til grav
  • fra skapelse til fullendelse
  • i verden, men under himmelen og med håpet

Kirken omtales som en rasteplass for mennesker på vandring.

Orgelet

Kirkens orgel er gammelt og overtatt fra Gauerslund kirke ved Børkop på Jylland. Orgelet har 9 stemmer. 7 av dem er opprinnelige og stammer fra 1872.

Veileder for kirkebyggetHistorikk - Hana menighet
Tilbake
Del