JUBEL - barnegospel 5-10 år


JUBEL barnegospel har nå ferie frem til høsten. Nærmere beskjed om oppstart kommer senere. 

 

JUBEL er et barnegospel kor som øver i Hana Kirke tirsdager 17:30. Vi har nå sommerferie, men vi gleder oss til å samles til høsten. Informasjon om oppstart kommer senere.Takk for dette JUBEL året.

Ønsker dere mer informasjon om JUBEL, ta kontakt med musikalsk ansvarlig i Hana Kirke.

Tilbake