Bønnefolder


Vi har laget en bønnefolder som skal være til hjelp. Menighetens bønnefolder ligger på kirketorget.

 

Du trenger ikke be høyt.

Du trenger ikke be med fine ord og vendinger.

De trenger ikke be lenge i slengen.

Jesus sier: "Be så skal dere få" (Matt7.7)  og han lover å høre våre bønner og gi oss bønnesvar (Mark 11,24)

Vi har laget en bønnefolder som skal være til hjelp:

  • Hva legger vi fram for Gud
  • Hva takker vi for
  • Forhåndsformulerte bønner, når vi ikke finner ordene selv.

Bønnefolder 

Tilbake