Barne- og ungdomsarbeider

Hilde Bjerga

95146780

Send epost

Barne- og ungdomsprest

Marianne Kleppe-Chung

980 93 998

Send epost

Daglig leder

Toril Wold Skomedal

91161168

Send epost

Kirkemusiker

Maria Elisabeth Smith Fredriksen

91339017

Send epost

Pedagogisk leder Tripp Trapp Åpen barnehage

Marit Hånes Undheim

41934193

Send epost

Pedagogisk medarbeider- Klinisk barnevernspedagog

Siw Torill Bakk

93867881

Send epost

Sokneprest

Ronald Mong

95008040

Send epost

Trosopplæringsleder

Åslaug Lindland

93007208

Send epost