Gratulerer som foreldre, og velkommen til dåp i Hana Kirke.

Mange følelser gjør seg gjeldende når en er blitt foreldre: glede, takknemlighet, bekymringer og kanskje også litt usikkerhet. Midt i dette slipper vi å være alene. Vi skal få legge barnet i Guds hender. I dåpen møter Gud oss med sin kjærlighet, og vi får bli Hans barn.Bibelen viser oss at Jesus setter barna først, og Han har sagt: ”La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem” (Markus 10.14)  Ved døpefonten får foreldre og faddere spørsmål om å oppdra barnet i kristen tro. Dette handler om å la barnet få bli kjent med Jesus, og gå sammen med barnet på trosveien. Denne oppgaven er dere ikke alene om. Menigheten har også ansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Hana menighet vil i årene fremover invitere til ulike trosopplæringstilbud i kirken vår. 

Faddere:

Før dåpen velger dere mellom to og seks faddere til barnet deres. En kan velge personer som er medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Fadderne skal ha fylt 15 år. Når dere har funnet en dato som passer for dere er det bare å ta kontakt.

Melde til dåp/dåpsregistrering:

All dåpsregistrering skjer nå elektronisk. Følg linken under "Dåpsregistrering"

Dåpssamtale:

Når dåpsdagen nærmer seg, vil vi kontakte dere for å avtale dåpssamtale. Samtalen foregår vanligvis ved at presten kommer på besøk/inviterer til kirken noen dager før dåpen. Da får dere vite mer om hvordan dåpshandlingen foregår, hva som sies og leses. Vi snakker også om hvordan dere som foreldre kan hjelpe barnet til å oppdage hva det betyr å være døpt og tilhøre Jesus Kristus. 

Alternativ kirke/datoer:

Dere har selvsagt også anledning til å velge dåp i en annen kirke.

Om det ikke er mulig med dåp på de oppsatte datoer, så kontakt oss i Hana Kirke for alternative dager. Vi ønsker så langt det er mulig å legge til rette for dåp i Hana kirke når dåpsfamilien ønsker dette.

Lokale til dåpsselskap:

I forbindelse med dåpsselskapet er det også mulig å leie lokale til selskapet her. Ta gjerne kontakt med oss i Hana kirke. Kontaktinformasjon finner du under "Om oss".

Velkommen til kirken  - Velkommen til dåp.

Gud velsigne barnet ditt, hjemmet og familien.