Alle rettigheter 2019 Hana menighet

Satsingsområde, årsplan og vedtekter


Språk og musikk er våre satsingsområder.

På tripp Trapp Håper vi dere vil oppleve at "språk og musikk er sepnnende og sunt - året rundt "

 
  • Vår erfaring er at språk og musikk åpner dører og bygger broer og skaper fellesskap til glede, både blant barn og voksne.
  • Språk og musikk er nært knyttet til hverandre og har mange fellestrekk. Begge to er verdifulle kommunikasjonsredskap og kulturelle ressurser.
  • For små barn henger musikk og språk nøye sammen, og ved å arbeide med alle fellestrekk, stimulerer og styrker vi både det språklige og de musiske.

ÅRSPLAN               

  • Alle som kommer til Tripp Trapp får utdelt vår informasjons- og årsplanbrosjyre. 

 

Tilbake